Dla Akcjonariuszy

Witam na stronie Goodvalley Agro S.A. przeznaczonej na komunikację z
akcjonariuszami.

Dla akcjonariuszy Goodvalley Agro S.A.

Dane rejestrowe:

Goodvalley Agro S.A. z siedzibą w Przechlewie, przy ulicy Dworcowej 25, 77-320 Przechlewo, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103018 z kapitałem zakładowym w wysokości 11 600 904,00 złotych opłaconym w całości, posiadająca NIP 843-00-07-859 REGON 770891706, BDO: 000012710

 

Siedziba firmy:

Goodvalley Agro S.A.

Dworcowa 25

77-320 Przechlewo

tel. +48 59 833 43 61

e-mail: poland@goodvalley.com

 

Nasza działalność:

Goodvalley Agro S.A. działając w grupie wraz ze spółką przetwórczą Goodvalley sp. z o.o. tworzy markę Goodvalley, która jako jedyna w Polsce posiada wyroby i mięso pochodzące z autorskiego systemu hodowli, unikatowego w skali kraju i świata. Prowadząc produkcję w sposób zrównoważony, nowoczesny i przyjazny planecie, przyczynia się do zmiany obrazu polskiego rolnictwa, a owocem tej działalności są produkty najwyższej jakości dostępne na polskim rynku.  Cała produkcja odbywa się w systemie „od pola do stołu” gwarantując pełną kontrolę nad finalnym produktem.

Informacja o wezwaniu
do złożenia
dokumentów akcji

Goodvalley uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our site, we assume that you are happy to receive all cookies on the Goodvalley website. However, if you want, you can change your cookie settings at any time. Find out more.

Przygotowujemy nasze pasze

W Goodvalley mamy nasze własne wytwórnie pasz, w których przygotowujemy pasze dla naszych świń. W ten sposób mamy pewność, że nasze mieszanki paszowe zawierają wszystkie naturalne składniki, które są potrzebne do utrzymania zdrowia naszych świń. 

Produkujemy nasze mięso

Nasze wyroby zawsze produkowane są bez dodatku konserwantów. Dzięki kontroli każdego etapu produkcji, możemy brać całkowitą odpowiedzialność za jakość naszego mięsa. 

Uprawiamy własne zboża

W goodvalley posiadamy 36.500 hektarów pól. Uprawiamy nasze zboża przy użyciu odgazowanego obornika z naszych biogazowni, w ten sposób dbamy o nasze plony dbając o środowisko. Na naszych polach uprawiamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, żyto, słonecznik i soję. 

Hodujemy własne zwierzęta

W Goodvalley nasze świnie hodowane są bez użycia antybiotyków. Nasze standardy w zakresie dobrostanu zwierząt przewyższają standardy zapisane w aktach prawnych EU. Zawsze dbamy o to, aby nasze świnie miały odpowiednią przestrzeń i dostęp do zabawek oraz naszych pracowników, którzy dbają o nie na każdym etapie ich rozwoju. Na naszych fermach hodujemy świnie rasy Landrace i Yorshire zmieszanej z Duroc.

Produkujemy własną energię

W naszych biogazowniach wykorzystujemy produkty uboczne ze wszystkich etapów produkcji. W ten sposób wytwarzamy ciepło i energię dla naszych ferm, a odgazowane minerały wykorzystujemy jako cenny nawóz na naszych polach. Ten proces sprawia, że nasza produkcja jest przyjazna dla klimatu. 

Zbieramy własne plony

Ważne jest dla nas to, że sami uprawiamy nasze pola. W ten sposób możemy kontrolować cały proces uprawy zbóż, a dzięki nowoczesnym technologiom i wyposażeniu, nasze maszyny są mniej inwazyjne i mniej szkodliwe dla środowiska.