Goodvalley nabywa ziemię na Ukrainie

16. KWIETNIA

Ćwierć wieku Goodvalley na rynku rolno-spożywczym

W dniu 7 czerwca firma Goodvalley Polska była gospodarzem przeprowadzonej Konferencji z okazji Jubileuszu 25 lecia działalności grupy Goodvalley. Firma miała zaszczyt zaprosić swoich gości na Konferencję „25 lat Goodvalley- od upadających PGR-ów do zrównoważonej produkcji rolnej”. Zrównoważona produkcja trzody chlewnej, kierunki zmian w produkcji trzody chlewnej w Polsce oraz bariery produkcji rozwoju trzody chlewnej w Polsce- to najważniejsze zagadnienia jakie były poruszane w tym dniu podczas Konferencji.Głos w sprawie przyszłości polskiego rolnictwa zabrali przedstawiciele społeczności akademickiej, świata biznesu i polityki, którzy spotkali się na konferencji będącej częścią Jubileuszu 25-lecia Goodvalley. Dyskusja dotyczyła głównie możliwości rozwoju i ewentualnych przeszkód na drodze do zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw rolnych. Eksperci zgodnie podkreślali m.in. wkład dużych firm w rozwój terenów wiejskich i polepszanie warunków życia lokalnej społeczności. Ich zdaniem gospodarstwa wielkoobszarowe decydują i będą decydować nie tylko o przyszłości polskiej produkcji spożywczej, ale całej gospodarki. Dyskusję wywołała m.in. najnowsza ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przyniosła ona nie tylko powszechnie znane skutki dla indywidualnych rolników, ale również większych gospodarstw rolnych (wypowiedzenie umów długoletnim dzierżawcom rolnym). Eksperci wskazywali i wskazują, że nowe regulacje w połączeniu z bieżącymi problemami polskiego rolnictwa mogą oznaczać dla dużych przedsiębiorców zakończenie ich działalności, a dla pracowników – utratę zatrudnienia.

Mimo upływu lat od czasów PGR-ów, nie wszyscy zdają sobie sprawę z potencjału, jaki drzemie w polskiej ziemi, a także możliwości współistnienia gospodarstw o różnej wielkości i specjalizacji.
Prelegent z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Benedykt Pepliński podkreślił, że:

Polskie rolnictwo przeszło od 1989 r. istotne zmiany, które z jednej strony wydatnie zwiększyły jego konkurencyjność, jednak utrwaliły, a nawet zwiększyły regionalne różnice w poziomie rozwoju rolnictwa. Niewątpliwym problemem pozostaje duże rozdrobnienie gospodarstw. Prowadzi to do niepełnego wykorzystania możliwości naszego rolnictwa.

Temat zrównoważonej produkcji mięsa podjął również w swojej prelekcji dr hab. Arkadiusz Pietruszka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Całą uwagę słuchaczy skupił na wpływie produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne, a w szczególności na towarzyszącej jej emisji gazów cieplarnianych.

Nasz znakomity ekspert w dziedzinie ochrony środowiska, pani Danuta Leśniak, wystąpiła na konferencji z tematem barier dla rozwoju dużych gospodarstw rolnych, w tym w szczególności gospodarstw zajmujących się chowem świń. Wskazała na fakt, że zrównoważona produkcja to pożądany kierunek rozwoju polskiego rolnictwa.

Z bardzo ciekawą i wspierającą działalność i rozwój Goodvalley wypowiedzią wystąpił Aleksander Gappa, starosta powiatu człuchowskiego:

Jednym stuknięciem laski marszałka Stelmachowskiego zakończono egzystencję Państwowych Gospodarstw Rolnych. Później przyszło bezrobocie, ugory i stanęliśmy przed wyzwaniem zagospodarowania tych terenów. (…) Kiedy zostałem starostą, bezrobocie wynosiło prawie 43%. Gdyby nie wsparcie Poldanoru (dzisiaj Goodvalley), to ten wskaźnik byłby znacznie wyższy.


Na konferencji zaszczycił nas swoją obecnością Ambasador Królestwa Danii, Ole Egberg Mikkelsen, który powiedział między innymi:

Polska jest również ważnym miejscem dla duńskich inwestycji zagranicznych. Szacujemy, że w Polsce działa około 500 duńskich firm zatrudniających około 50 000 pracowników.

W końcowej części konferencji goście wystąpili z gratulacjami, życzeniami. Zarówno samorządowcy, jak nasi partnerzy gospodarczy wyrazili szczere podziękowani za wiele lat bardzo dobrej współpracy z Goodvalley – te podziękowania przyjęliśmy w imieniu wszystkich Pracowników Goodvalley, którzy na co dzień swoją pracą i postawą sprawiają, że Goodvalley traktowana jest jako firma profesjonalna, odpowiedzialna partnerska, szanująca swoje otoczenie i wspierająca lokalne społeczności.

 

Goodvalley uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our site, we assume that you are happy to receive all cookies on the Goodvalley website. However, if you want, you can change your cookie settings at any time. Find out more.

Przygotowujemy nasze pasze

W Goodvalley mamy nasze własne wytwórnie pasz, w których przygotowujemy pasze dla naszych świń. W ten sposób mamy pewność, że nasze mieszanki paszowe zawierają wszystkie naturalne składniki, które są potrzebne do utrzymania zdrowia naszych świń. 

Produkujemy nasze mięso

Nasze wyroby zawsze produkowane są bez dodatku konserwantów. Dzięki kontroli każdego etapu produkcji, możemy brać całkowitą odpowiedzialność za jakość naszego mięsa. 

Uprawiamy własne zboża

W goodvalley posiadamy 36.500 hektarów pól. Uprawiamy nasze zboża przy użyciu odgazowanego obornika z naszych biogazowni, w ten sposób dbamy o nasze plony dbając o środowisko. Na naszych polach uprawiamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, żyto, słonecznik i soję. 

Hodujemy własne zwierzęta

W Goodvalley nasze świnie hodowane są bez użycia antybiotyków. Nasze standardy w zakresie dobrostanu zwierząt przewyższają standardy zapisane w aktach prawnych EU. Zawsze dbamy o to, aby nasze świnie miały odpowiednią przestrzeń i dostęp do zabawek oraz naszych pracowników, którzy dbają o nie na każdym etapie ich rozwoju. Na naszych fermach hodujemy świnie rasy Landrace i Yorshire zmieszanej z Duroc.

Produkujemy własną energię

W naszych biogazowniach wykorzystujemy produkty uboczne ze wszystkich etapów produkcji. W ten sposób wytwarzamy ciepło i energię dla naszych ferm, a odgazowane minerały wykorzystujemy jako cenny nawóz na naszych polach. Ten proces sprawia, że nasza produkcja jest przyjazna dla klimatu. 

Zbieramy własne plony

Ważne jest dla nas to, że sami uprawiamy nasze pola. W ten sposób możemy kontrolować cały proces uprawy zbóż, a dzięki nowoczesnym technologiom i wyposażeniu, nasze maszyny są mniej inwazyjne i mniej szkodliwe dla środowiska.