Historia

Działalność Goodvalley sięga korzeniami 1980 roku, kiedy narodziła się idea
nowego sposobu produkcji wysokiej jakości żywności, która nie ingeruje w
środowisko naturalne tak mocno, jak tradycyjne uprawy.

Początki idei

Pieczołowitość, z jaką Goodvalley poświęca się swojemu dziełu, leżąca u samych jej początków, jest gwarancją jakości. Kiedy w 1980 roku Tom Axelgaard zakwestionował wydajność dotychczasowych metod upraw, podchodząc krytycznie do ich wpływu na środowisko naturalne, zaczął tworzyć ideę, która przerodziła się w sprawdzony model zrównoważonych praktyk rolnych.

W ciągu kilku dekad model Goodvalley zakorzenił się w kilku krajach Europy, dowodząc tym samym słuszności swoich założeń opierających się na idei samowystarczalności i przyjaznego podejścia do środowiska naturalnego, które w efekcie przynoszą wysokiej jakości żywność i gwarantują jej bezpieczeństwo.

1980

Pochodzenie z rolniczej rodziny i prowadzenie hodowli trzody chlewnej w Danii pozwoliło Tomowi zdobyć ogromne doświadczenie i znajomość praktyk rolnych oraz zmotywowało go do wypracowania takiego modelu pracy, który zapewniłby utrzymanie stałej, wysokiej jakości produktów i zrównoważony rozwój firmy. W czasie nasilenia importu i eksportu żywności w skali międzynarodowej, Tom z niepokojem obserwował rosnącą niewydolność rolnictwa i jego negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nie widział żadnej logiki w imporcie zboża przewożonego statkami i eksporcie świń z powrotem do krajów, skąd pochodziło zboże i z których przybywali pracownicy.

1992

Zaciekawiony metodami hodowli świń poza Danią, Tom udał się na Ukrainę, gdzie zwiedził dużo gospodarstw i zapoznał się z ich praktykami. Następnie, korzystając ze zdobytego doświadczenia, mógł wzbogacić swoją praktykę produkcyjną, podnieść jej jakość i zapewnić jej równoważny rozwój.

1993

Po doświadczeniach na Ukrainie, Tom pragnął iść dalej. Postanowił zaprosić grupę zdolnych i nowatorskich rolników z Danii na wycieczkę do Polski. Pokazał im kilka tutejszych państwowych gospodarstw oraz wyjaśnił własną wizję zakorzenienia duńskich metod i technologii rolniczych w Polsce. Po zaledwie paru dniach, grupa była już zdecydowana na dzielenie się wiedzą i zainwestowanie we wspólny projekt. Tak rozpoczęła się wieloletnia współpraca Toma i duńskich inwestorów, zbudowana na solidnych fundamentach duńskich praktyk stosowanych w Goodvalley.

1994

Dzięki wiedzy, funduszom i wsparciu Tom zakupił pierwsze gospodarstwo w Polsce, z infrastrukturą położoną w centrum pola uprawnego, co miało na celu ograniczenie transportu paszy. Wizja Toma zakłada zintegrowanie wszystkich najważniejszych zadań w jednym miejscu, aby zwiększyć wydajność i zminimalizować wpływ na środowisko. 

2000

Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zintegrowanego modelu zrównoważonego rolnictwa i w 2000 roku nabyliśmy pierwszy polski zakład produkcji żywności, gdzie przetwarzamy własne, wysokiej jakości mięso.

2004

Rozszerzyliśmy naszą przyjazną środowisku wizję na Ukrainę.

2005

Otworzyliśmy naszą pierwszą w Polsce biogazownię, wcielając w ten sposób w życie nasz model zintegrowanego i w pełni zrównoważonego rolnictwa. Dzięki własnej biogazowni, powiązanej z naszą produkcją, jesteśmy w stanie generować zieloną energię z obornika i odpadów roślinnych. Umożliwia nam to przybliżenie się do naszego celu, jakim jest ograniczenie naszego wpływu na środowisko, w jak największym stopniu.

2011

Nasz unikalny model upraw, wdrożony w postaci samowystarczalnej, zrównoważonej produkcji w Polsce, przenieśliśmy do innych krajów Europy Wschodniej. W 2011 roku wybudowaliśmy biogazownię na Ukrainie.

2014

Nasz zrównoważony model rolnictwa spotkał się z międzynarodowym uznaniem. Zostaliśmy nagrodzeni jako pionierzy produkcji żywności realizowanej w sposób przyjazny dla klimatu z zerowym śladem węglowym na gali „Transformational Business Award”, organizowanej przez Financial Times i Bank Światowy.

2016

Przyjazny klimatowi, zrównoważony model produkcji leży u podstaw wszystkiego, co robimy. Następnym naturalnym krokiem jest ucieleśnienie naszej ambicji w każdy możliwy sposób w naszych wysokiej jakości produktach. W 2016 roku wprowadziliśmy na rynek pierwsze wyroby z wieprzowiny, wyprodukowane ze świń hodowanych przez nas bez użycia antybiotyków.

+2018

Kontynuujemy wizję Toma skoncentrowaną na trosce o lepsze jutro i na zrównoważonym rolnictwie. Staramy się o realizację naszego modelu w każdym obszarze działalności Goodvalley. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepsza naturalna praktyka, którą należy wdrażać dla dobra przyszłości.

Goodvalley uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our site, we assume that you are happy to receive all cookies on the Goodvalley website. However, if you want, you can change your cookie settings at any time. Find out more.

Przygotowujemy nasze pasze

W Goodvalley mamy nasze własne wytwórnie pasz, w których przygotowujemy pasze dla naszych świń. W ten sposób mamy pewność, że nasze mieszanki paszowe zawierają wszystkie naturalne składniki, które są potrzebne do utrzymania zdrowia naszych świń. 

Produkujemy nasze mięso

Nasze wyroby zawsze produkowane są bez dodatku konserwantów. Dzięki kontroli każdego etapu produkcji, możemy brać całkowitą odpowiedzialność za jakość naszego mięsa. 

Uprawiamy własne zboża

W goodvalley posiadamy 36.500 hektarów pól. Uprawiamy nasze zboża przy użyciu odgazowanego obornika z naszych biogazowni, w ten sposób dbamy o nasze plony dbając o środowisko. Na naszych polach uprawiamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, żyto, słonecznik i soję. 

Hodujemy własne zwierzęta

W Goodvalley nasze świnie hodowane są bez użycia antybiotyków. Nasze standardy w zakresie dobrostanu zwierząt przewyższają standardy zapisane w aktach prawnych EU. Zawsze dbamy o to, aby nasze świnie miały odpowiednią przestrzeń i dostęp do zabawek oraz naszych pracowników, którzy dbają o nie na każdym etapie ich rozwoju. Na naszych fermach hodujemy świnie rasy Landrace i Yorshire zmieszanej z Duroc.

Produkujemy własną energię

W naszych biogazowniach wykorzystujemy produkty uboczne ze wszystkich etapów produkcji. W ten sposób wytwarzamy ciepło i energię dla naszych ferm, a odgazowane minerały wykorzystujemy jako cenny nawóz na naszych polach. Ten proces sprawia, że nasza produkcja jest przyjazna dla klimatu. 

Zbieramy własne plony

Ważne jest dla nas to, że sami uprawiamy nasze pola. W ten sposób możemy kontrolować cały proces uprawy zbóż, a dzięki nowoczesnym technologiom i wyposażeniu, nasze maszyny są mniej inwazyjne i mniej szkodliwe dla środowiska.