Konkurs Działajmy Razem

Ćwierć wieku Goodvalley na rynku rolno-spożywczym

Zapraszamy do udziału w XIV edycji konkursu Działajmy Razem.

W konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będą wspólne działania mieszkańców lokalnego środowiska i pracowników Goodvalley Polska na rzecz polepszenia życia w danej miejscowości.

W konkursie wspierane są działania przynoszące wymierne i trwałe efekty. Działania związane z ochroną środowiska.

Ważną zasadą konkursu jest, aby w działaniach wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne oraz zasoby finansowe i ludzkie udostępnione przez Goodvalley Polska.

W XIV edycji konkursu wyodrębniono dwa rodzaje dofinansowania:
– Działajmy razem 5 000 – najlepsze 3 projekty zostaną nagrodzone
dotacjami na ich realizację w wysokości 5.000 zł.
– Działajmy razem 1 500 – najlepsze 2 projekty zostaną nagrodzone
dotacjami na ich realizacje w wysokości 1.500 zł.

W przypadku braku zgłoszeń projektów w kwotach 1500 zł, Organizator konkursu zastrzega
połączenie dwóch mniejszych dotacji i utworzenie jednego projektu, który zostanie
nagrodzony kwotą 3000 zł.

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza.
Wniosek należy przesłać do 30 kwietnia 2022 r. pocztą tradycyjną (decyduje data stempla
pocztowego): Goodvalley, ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo, z dopiskiem „Działajmy Razem”
lub elektroniczną na elzbieta.guentzel@goodvalley.com

Do 20 maja 2022 – rozstrzygnięcie konkursu, informacja o wynikach.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Elżbieta Guentzel, elzbieta.guentzel@goodvalley.com

 

 

 

Goodvalley uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our site, we assume that you are happy to receive all cookies on the Goodvalley website. However, if you want, you can change your cookie settings at any time. Find out more.

Przygotowujemy nasze pasze

W Goodvalley mamy nasze własne wytwórnie pasz, w których przygotowujemy pasze dla naszych świń. W ten sposób mamy pewność, że nasze mieszanki paszowe zawierają wszystkie naturalne składniki, które są potrzebne do utrzymania zdrowia naszych świń. 

Produkujemy nasze mięso

Nasze wyroby zawsze produkowane są bez dodatku konserwantów. Dzięki kontroli każdego etapu produkcji, możemy brać całkowitą odpowiedzialność za jakość naszego mięsa. 

Uprawiamy własne zboża

W goodvalley posiadamy 36.500 hektarów pól. Uprawiamy nasze zboża przy użyciu odgazowanego obornika z naszych biogazowni, w ten sposób dbamy o nasze plony dbając o środowisko. Na naszych polach uprawiamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, żyto, słonecznik i soję. 

Hodujemy własne zwierzęta

W Goodvalley nasze świnie hodowane są bez użycia antybiotyków. Nasze standardy w zakresie dobrostanu zwierząt przewyższają standardy zapisane w aktach prawnych EU. Zawsze dbamy o to, aby nasze świnie miały odpowiednią przestrzeń i dostęp do zabawek oraz naszych pracowników, którzy dbają o nie na każdym etapie ich rozwoju. Na naszych fermach hodujemy świnie rasy Landrace i Yorshire zmieszanej z Duroc.

Produkujemy własną energię

W naszych biogazowniach wykorzystujemy produkty uboczne ze wszystkich etapów produkcji. W ten sposób wytwarzamy ciepło i energię dla naszych ferm, a odgazowane minerały wykorzystujemy jako cenny nawóz na naszych polach. Ten proces sprawia, że nasza produkcja jest przyjazna dla klimatu. 

Zbieramy własne plony

Ważne jest dla nas to, że sami uprawiamy nasze pola. W ten sposób możemy kontrolować cały proces uprawy zbóż, a dzięki nowoczesnym technologiom i wyposażeniu, nasze maszyny są mniej inwazyjne i mniej szkodliwe dla środowiska.