Konkurs działajmy razem!

W konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będą wspólne działania mieszkańców lokalnego środowiska i pracowników Goodvalley Polska na rzecz polepszenia życia w danej miejscowości.

W konkursie wspierane są działania przynoszące wymierne i trwałe efekty. Działania związane z ochroną środowiska.

Ważną zasadą konkursu jest, aby w działaniach wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne oraz zasoby finansowe i ludzkie udostępnione przez Goodvalley Polska.

W XIV edycji konkursu wyodrębniono dwa rodzaje dofinansowania:
– Działajmy razem 5 000 – najlepsze 3 projekty zostaną nagrodzone
dotacjami na ich realizację w wysokości 5.000 zł.
– Działajmy razem 1 500 – najlepsze 2 projekty zostaną nagrodzone
dotacjami na ich realizacje w wysokości 1.500 zł.

W przypadku braku zgłoszeń projektów w kwotach 1500 zł, Organizator konkursu zastrzega
połączenie dwóch mniejszych dotacji i utworzenie jednego projektu, który zostanie
nagrodzony kwotą 3000 zł.

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza.
Wniosek należy przesłać do 30 kwietnia 2022 r. pocztą tradycyjną (decyduje data stempla
pocztowego): Goodvalley, ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo, z dopiskiem „Działajmy Razem”
lub elektroniczną na elzbieta.guentzel@goodvalley.com

Do 20 maja 2022 – rozstrzygnięcie konkursu, informacja o wynikach.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Elżbieta Guentzel, elzbieta.guentzel@goodvalley.com