Goodvalley nabywa ziemię na Ukrainie

Goodvalley A/S z przyjemnością informuje o przejęciu przez oddział w Ukrainie 100% praw korporacyjnych w sektorze
rolnym firmy PP Galytski Agrarni Investytsii, która prowadzi działalność rolniczą na obszarze 6 500 hektarów
dzierżawionej ziemi uprawnej w obwodzie Iwano-Frankowska.

Przejęcie praw jest ważnym krokiem w ekspansji Goodvalley w Ukrainie, gdzie grupa prowadzi już dobrze
ugruntowaną działalność. 

Umowa została zatwierdzona przez Komitet Antymonopolowy w Ukrainie.