Od pola do stołu

Prowadzimy rolnictwo w sposób przyjazny klimatowi, ograniczając emisję gazów cieplarnianych na każdym etapie produkcji. Zobacz, jak to robimy.

Ograniczenie transportu

Wszystkie nasze zwierzęta rodzą się i chowają w Polsce, a nasze obiekty zlokalizowane są w niedalekich odległościach – głównie
w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, dzięki czemu maksymalnie ograniczamy transport, a co za tym idzie emisje gazów cieplarnianych z nim związane. Taka idea przyświeca nam również na polach, gdzie trasy maszyn rolniczych są optymalizowane za pomocą GPS.

Dbałość o glebę

Zapobiegamy degradacji gleby poprzez urozmaicony płodozmian. Stale podnosimy też jej jakość, dzięki nawożeniu masą pofermentacyjną, tylko tam gdzie jest to potrzebne – zawsze prosto do ziemi, żeby nie powodować dodatkowych emisji gazów cieplarnianych. To pozwala również na podniesienie jej wodochłonności, a w konsekwencji prowadzi to do zmniejszenia zużycia wody.

Uprawę gleby ograniczamy do niezbędnego minimum i nie stosujemy uprawy orkowej, dzięki czemu nie uwalniamy do atmosfery tlenku azotu, który należy do gazów cieplarnianych.

Bioróżnorodność

Zachowanie bioróżnorodności ma zasadniczy wpływ na klimat, dlatego w Goodvalley dbamy o to, aby nasze uprawy nie wpływały negatywnie na florę i faunę sąsiadującą z naszymi polami. W tym celu utrzymujemy zazielenienia śród polne, czyli naturalne ekosystemy.

Precyzyjne rolnictwo

Jednym z czynników, który pozwala nam na to, że nasze emisje są o połowę niższe niż średnie emisje firm rolniczych w Europie, jest precyzja. Pozwala nam to nie tylko ograniczyć transport, ale również wykorzystanie zasobów.

W precyzyjnych działaniach pomagają nam nowe technologie – nieustannie zbieramy dane z naszych pól, poprzez zastosowanie dronów oraz badanie gleby na zawartość składników mineralnych, aby dokładnie wiedzieć, w którym miejscu potrzebne jest zastosowanie nawozu.

Opakowania z
recyklingu

Nasze produkty pakujemy w tacki pochodzące z recyklingu. To rozwiązanie pozwala nam nie przyczyniać się do zwiększania produkcji plastiku pierwotnego, a przetwarzać to, co już zostało wcześniej wytworzone, przy okazji obniżając nasz wpływ na klimat – opakowania z recyklingu powodują niższe emisje gazów cieplarnianych.

Zielona energia

W 2005 roku otworzyliśmy naszą pierwszą w Polsce biogazownię, wcielając w ten sposób w życie nasz model zintegrowanego
i w pełni zrównoważonego rolnictwa. Dzięki własnej biogazowni, powiązanej z naszą produkcją, jesteśmy w stanie generować zieloną energię z obornika i odpadów roślinnych.

Obecnie posiadamy już 8 biogazowni, które są ulokowane w pobliżu naszych ferm na terenach województwa zachodniopomorskiego
i pomorskiego. Wytwarzana w nich zielona energia zasila nasze obiekty, a ciepło, które powstaje oprócz naszych budynków ogrzewa również okoliczne miejscowości.