Dla akcjonariuszy Goodvalley Agro S.A.

 

Dane rejestrowe:

Goodvalley Agro S.A. z siedzibą w Przechlewie, przy ulicy Dworcowej 25, 77-320 Przechlewo, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103018 z kapitałem zakładowym w wysokości 11 600 904,00 złotych opłaconym w całości, posiadająca NIP 843-00-07-859 REGON 770891706, BDO: 000012710

 

Siedziba firmy:

Goodvalley Agro S.A.

Dworcowa 25

77-320 Przechlewo

tel. +48 59 833 43 61

e-mail: poland@goodvalley.com

 

Nasza działalność:

Goodvalley Agro S.A. działając w grupie wraz ze spółką przetwórczą Goodvalley sp. z o.o. tworzy markę Goodvalley, która jako jedyna w Polsce posiada wyroby i mięso pochodzące z autorskiego systemu hodowli, unikatowego w skali kraju i świata. Prowadząc produkcję w sposób zrównoważony, nowoczesny i przyjazny planecie, przyczynia się do zmiany obrazu polskiego rolnictwa, a owocem tej działalności są produkty najwyższej jakości dostępne na polskim rynku.  Cała produkcja odbywa się w systemie „od pola do stołu” gwarantując pełną kontrolę nad finalnym produktem.

 

LOGOWANIE

 

 

 

Goodvalley uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our site, we assume that you are happy to receive all cookies on the Goodvalley website. However, if you want, you can change your cookie settings at any time. Find out more.