Divider

Raport Zrównoważonego Rozwoju Goodvalley 2019

W 2019 r. włączyliśmy nasz raport dotyczący śladu węglowego do raportu zrównoważonego rozwoju. Przyjrzyj się części naszego raportu dotyczącej klimatu, aby dowiedzieć się więcej o tym, co robimy, aby kontynuować naszą zrównoważoną produkcję w Goodvalley.

Przeczytaj więcej o klimacie

Bezpieczeństwo żywności jest priorytetem w Goodvalley. Pracujemy zgodnie z uznanym na całym świecie standardem Global G.A.P., aby zapewnić, że nasze wysokie standardy są przestrzegane, a konsumenci mogą ufać naszej marce. Rok 2019 oznaczał jeszcze większą poprawę w zakresie przejrzystości naszego bezpieczeństwa żywności.

Szanujemy i wspieramy naszych pracowników, pomagamy im się rozwijać w naszej firmie, z korzyścią nie tylko dla nich samych, ale i dla przyszłości Goodvalley.
W ciągu ostatniego roku położyliśmy większy nacisk na bezpieczeństwo pracy we wszystkich krajach, a także więcej kobiet objęło stanowiska kierownicze.

Ścisła współpraca z lokalnymi społecznościami w miejscach, w których położone są nasze obiekty, jest absolutnie niezbędna dla rozwoju naszej firmy. W roku 2019 byliśmy bardziej niż kiedykolwiek obecni z lokalnym wsparciem
i kontynuowaliśmy walkę z korupcją.

Goodvalley uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our site, we assume that you are happy to receive all cookies on the Goodvalley website. However, if you want, you can change your cookie settings at any time. Find out more.