Strategia antykorupcyjna

W październiku Goodvalley zostało członkiem UNIC – Ogólnoukraińskiej Sieci Uczciwości i Zgodności (Ukrainian Network of Integrity and Compliance). Organizacja ta została powołana 19 maja 2017 r. przez  Radę Rzecznika Praw Przedsiębiorców przy wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Celem organizacji jest promowanie idei prowadzenia działalności w sposób etyczny i odpowiedzialny. Przedsiębiorstwa-członkowie zobowiązują się wspierać zasadę dobrej reputacji biznesowej oraz podnosić standardy uczciwości.

W Goodvalley wyznajemy zasadę prowadzenia działalności w należyty sposób – niezależnie od lokalizacji. Jesteśmy dumni z naszych pracowników, którzy codziennie walczą w imię dobra, mimo, że nasz sposób działania nie należy do najłatwiejszych ani do najszybszych.

Jednak wspólnymi siłami możemy dać dobry przykład i promować otwartość i uczciwość – nasze dwie kluczowe wartości.

 

Goodvalley uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our site, we assume that you are happy to receive all cookies on the Goodvalley website. However, if you want, you can change your cookie settings at any time. Find out more.