Goodvalley nabywa ziemię na Ukrainie

Goodvalley A/S z przyjemnością informuje o przejęciu przez oddział w Ukrainie 100% praw korporacyjnych w sektorze rolnym firmy PP Galytski Agrarni Investytsii, która prowadzi działalność rolniczą na obszarze 6 500 hektarów dzierżawionej ziemi uprawnej w obwodzie Iwano-Frankowska.

Przejęcie praw jest ważnym krokiem w ekspansji Goodvalley w Ukrainie, gdzie grupa prowadzi już dobrze ugruntowaną działalność. 

Umowa została zatwierdzona przez Komitet Antymonopolowy w Ukrainie.

 

Goodvalley uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our site, we assume that you are happy to receive all cookies on the Goodvalley website. However, if you want, you can change your cookie settings at any time. Find out more.