Ambitne cele Goodvalley

Bazując na zrównoważonych metodach pracy i idei samowystarczalności, dążymy do osiągnięcia pozycji światowego lidera w produkcji żywności. Goodvalley (poprzednio Axzon) jest rozpoznawalną firmą działającą w sektorze rolnictwa. Obecnie koncentrujemy się na żywności. Przeniesienie punktu ciężkości w sposób zgodny z naszymi wysokimi standardami wymagało zidentyfikowania czterech kluczowych priorytetów produkcji: zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności, możliwości śledzenia naszych procesów i dobra zwierząt.

Osiągnięcie naszych celów i utrzymanie wysokiej jakości we wszystkich obszarach produkcji wymaga przestrzegania jednolitych standardów na każdej linii. Bjarne Vest, kierownik działu badań i rozwoju, do którego należy codzienna troska o rozwój i zgodność, wyjaśnia, jak bardzo położenie naszych zakładów produkcyjnych wpływa na standard produkcji i wyrobów.

W związku z ekspansją naszej działalności, przekraczającą granice krajów i kultur, w 2016 roku postanowiliśmy starać się o uzyskanie cenionej w skali międzynarodowej certyfikacji, dzięki której zagwarantowalibyśmy przestrzeganie tych samych standardów we wszystkich oddziałach Goodvalley. Wybraliśmy Certyfikat Global G.A.P i obecnie pracujemy nad zapewnieniem zgodności wszystkich naszych oddziałów zajmujących się uprawą ziemi w standardzie Global G.A.P.

Global G.A.P. to Globalne Dobre Praktyki Rolnicze (Global Good Agricultural Practices) – ceniony i uznany certyfikat bezpieczeństwa żywności, powszechny w tej branży.

Uzyskanie tego certyfikatu pomoże nam zmienić nasz wizerunek tak, aby postrzegano nas nie jako firmę prowadząca działalność rolniczą, ale jako samowystarczalnego producenta żywności. Zmiana ta wymaga poświęcenia większej uwagi zdolnościom śledzenia naszych produktów, od prac polowych aż po wyroby trafiające na stoły naszych klientów.

Promując naszą firmę jako samowystarczalnego producenta żywności, bierzemy odpowiedzialność za cały proces produkcji, co oznacza zagwarantowanie klientom możliwości śledzenia wszystkich jego etapów. W rzeczywistości pozwoli nam to na dokumentowanie pochodzenia każdej świni i sposobu produkcji paszy, którą była karmiona.

Bjarne Vest podkreśla, jak ważne było znalezienie najlepszego systemu identyfikowalności. Należało go oprzeć na zaawansowanej technologii, umożliwiającej dokumentowanie wszystkich etapów produkcji w pełni wiarygodny sposób – obecnie projekt ten jest realizowany w firmie przez dział badawczo-rozwojowy i dział IT.

Projekt zarządzania jakością i strategia jakości służy generalnie odpowiedniemu kierowaniu obszarami produkcji znajdującymi się w centrum naszego zainteresowania, w tym bezpieczeństwem żywności, możliwością śledzenia produkcji i dobrostanem zwierząt. Minimalne wymagania, jakie musi spełniać projekt, to standardy obowiązujące w Danii lub w UE.

Nasza działalność jest głęboko zakorzeniona w duńskich rolniczych tradycjach i technologii, znanych jako jedne z najsurowszych na świecie. Niezależnie więc od miejsca prowadzenia działalności, warto dążyć do ich wdrożenia.

Właśnie teraz prace nad zdobyciem certyfikatu Global G.A.P. i znalezienie odpowiedniego systemu śledzenia produkcji idą pełną parą. W połowie lipca osiągnęliśmy nasz pierwszy ważny cel projektu Global G.A.P.; konkretnie, nasz oddział na Ukrainie przeszedł pozytywnie pierwszy zewnętrzny audyt Global G.A.P.

Nasza specjalistka ds. jakości, Katarzyna Tarka, włożyła wiele pracy w osiągnięcie tego kamienia milowego i nie może się doczekać, kiedy nasze kolejne oddziały przejdą pomyślnie audyty.  

Wszystkie oddziały zajmujące się uprawą przejdą audyty w okresie zbiorów — wkrótce odbędą się one także w naszych gospodarstwach w Polsce. Audyty hodowli zwierząt rozpoczną się w Rosji pod koniec lata, a jesienią na Ukrainie i w Polsce.

Ogrom prac związanych z projektem Global G.A.P. spoczywa od początku na barkach Katarzyny Tarki i jej współpracowników. Niemniej jednak, przy tak dużym projekcie potrzebne jest zaangażowanie każdego pracownika Goodvalley.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu osób, które pracują nad dostosowywaniem praktyk naszej firmy do wymogów określonych w standardach Global G.A.P., jesteśmy bliscy odniesienia sukcesu. Mamy nadzieję, że oddziały te wejdą w kolejny rok już z certyfikatami.

 

 

Goodvalley uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our site, we assume that you are happy to receive all cookies on the Goodvalley website. However, if you want, you can change your cookie settings at any time. Find out more.