Konkurs Działajmy Razem

Zapraszamy do udziału w XIV edycji konkursu Działajmy Razem.

W konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będą wspólne działania mieszkańców lokalnego środowiska i pracowników Goodvalley Polska na rzecz polepszenia życia w danej miejscowości.

W konkursie wspierane są działania przynoszące wymierne i trwałe efekty. Działania związane z ochroną środowiska.

Ważną zasadą konkursu jest, aby w działaniach wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne oraz zasoby finansowe i ludzkie udostępnione przez Goodvalley Polska.

 

W XIV edycji konkursu wyodrębniono dwa rodzaje dofinansowania:
- Działajmy razem 5 000 – najlepsze 3 projekty zostaną nagrodzone
dotacjami na ich realizację w wysokości 5.000 zł.
- Działajmy razem 1 500 – najlepsze 2 projekty zostaną nagrodzone
dotacjami na ich realizacje w wysokości 1.500 zł.

 

W przypadku braku zgłoszeń projektów w kwotach 1500 zł, Organizator konkursu zastrzega
połączenie dwóch mniejszych dotacji i utworzenie jednego projektu, który zostanie
nagrodzony kwotą 3000 zł.


Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza.
Wniosek należy przesłać do 30 kwietnia 2022 r. pocztą tradycyjną (decyduje data stempla
pocztowego): Goodvalley, ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo, z dopiskiem „Działajmy Razem”
lub elektroniczną na elzbieta.guentzel@goodvalley.com


Do 20 maja 2022 - rozstrzygnięcie konkursu, informacja o wynikach.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Elżbieta Guentzel, elzbieta.guentzel@goodvalley.com

 

Goodvalley uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our site, we assume that you are happy to receive all cookies on the Goodvalley website. However, if you want, you can change your cookie settings at any time. Find out more.