Polityka Prywatności

Informacje prawne

GOODVALLEY POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. WSTĘP

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób Goodvalley A/S CVR-nr. 26438624, z siedzibą pod adresem Vesterbrogade 4A, 1620 Kopenhaga V (zwana dalej „Goodvalley”) przetwarza Twoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej („Strona internetowa”, ,,Witryna”) oraz jakie przysługują Ci prawa w związku z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem Twoich danych przez Goodvalley.

 1. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Goodvalley gromadzi od Ciebie dane osobowe za pomocą plików cookie, gdy odwiedzasz naszą Stronę internetową i bezpośrednio od Ciebie, gdy subskrybujesz nasze biuletyny. W związku z powyższym Goodvalley może gromadzić Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, jeśli wybrałeś otrzymywanie naszych biuletynów, a także wszelkie informacje dotyczące Twojego zachowania w Internecie.

 1. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Goodvalley ogranicza gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do sytuacji, w których istnieje określony cel, taki jak zapewnienie lepszego korzystania z Witryny i statystyk Witryny.

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Goodvalley przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, takiego jak rozwój Witryny, zapewnienie lepszego korzystania z Witryny przez użytkownika oraz marketing bezpośredni, chyba że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony Twoich danych osobowych są nadrzędne wobec interesów Goodvalley.

 1. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W stosownych przypadkach Goodvalley może ujawnić lub przekazać Twoje dane osobowe przedstawicielom dostawców Goodvalley, partnerom biznesowym lub innym współpracownikom w celach biznesowych, a także organom publicznym, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego. Niektórzy odbiorcy przetwarzają dane osobowe w imieniu Goodvalley i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Goodvalley. Te osoby trzecie nie mogą przetwarzać Twoich danych osobowych do własnych celów. W zakresie, w jakim Goodvalley ujawni lub przekaże Twoje dane osobowe stronom trzecim, które mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe do własnych celów, takie ujawnienie lub przekazanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to zgodne z obowiązującym prawem i za uprzednią zgodą uzyskaną od Ciebie, gdy taka zgoda jest wymagana.

 1. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA UE/EOG)

W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do spółki zależnej Goodvalley mającej siedzibę poza UE/EOG, np. Ukrainy. Goodvalley zapewnia, że ​​takie przekazanie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Oznacza to, że każda strona spoza UE/EOG, która wejdzie w posiadanie Twoich danych osobowych, musi zapewnić odpowiedni poziom ochrony, na przykład poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych UE. Kopię odpowiednich informacji dotyczących przelewów z krajów trzecich można uzyskać, kontaktując się z Goodvalley, jak podano poniżej.

 1. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Goodvalley będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania Twoich danych. Niektóre z Twoich danych osobowych muszą być przechowywane dla celów księgowych lub obrony roszczeń prawnych. Te dane osobowe będą przechowywane do upływu ustawowego terminu przedawnienia, który wynosi na przykład 5 lat w przypadku przechowywania materiałów księgowych.

 1. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

8.1 Co to są pliki cookie?

Plik cookie to plik tekstowy, który jest wysyłany do Twojej przeglądarki z naszej Witryny i zapisywany na Twoim komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Internetu. Pliki cookie mają wiele zastosowań, ale zasadniczo służą do zapisywania informacji o Twojej aktywności w Internecie.

8.2 Cel plików cookie

Zbieramy informacje za pomocą plików cookie w celu umożliwienia nam przechowywania informacji na serwerze, aby pomóc Ci poprawić jakość korzystania z Witryny oraz w celu przeprowadzenia analizy Witryny i oceny wydajności Witryny. Przy pierwszej wizycie w naszej Witrynie zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie. Zachęcamy do zaakceptowania plików cookie, z których korzysta nasza Witryna, ponieważ pomoże nam to poprawić Twoją wizytę i innych osób. Jeśli odmówisz używania plików cookie, w Witrynie będą dostępne różne funkcje, z których nie będziesz mógł skorzystać.

8.3 Pliki cookie na Stronie internetowej

Kiedy korzystasz z naszej Witryny, nie rejestrujemy żadnych informacji, które mogłyby Cię bezpośrednio zidentyfikować. Jednak rejestrujemy sposób poruszania się po Witrynie, dzięki czemu możemy zdobywać wiedzę w zakresie korzystania z naszej Witryny. Używamy tych informacji wyłącznie do ulepszania zawartości i funkcjonalności Serwisu.

8.4 Jak długo przechowywane są pliki cookie?

Pliki cookie usuwają się same po określonej liczbie miesięcy (która może się różnić), ale są automatycznie aktualizowane, gdy ponownie odwiedzasz Witrynę.

Przegląd przechowywania plików cookie
NazwaDostawcaCelData ważności
GoodvalleyGoodvalley.comPrzechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny1 rok
_gaGoodvalley.comRejestruje unikalny identyfikator służący do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny2 lata
_gatGoodvalley.comUżywany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądańSesja
_gidGoodvalley.comRejestruje unikalny identyfikator służący do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta ze strony internetowejSesja

8.5 Usuwanie plików cookie

Generalnie przeglądarki internetowe są ustawione tak, aby akceptować pliki cookie. Chociaż możesz zresetować przeglądarkę, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub wskazywać, kiedy plik cookie jest wysyłany.

Jeśli chcesz odrzucić korzystanie z plików cookie lub usunąć pliki cookie, które są już zapisane na Twoim komputerze, możesz odwiedzić strony pomocy technicznej Twojej przeglądarki w celu uzyskania dalszych wskazówek:

 • Wskazówki — Firefox
 • Wskazówki – Google Chrome
 • Wskazówki – Safari
 • Wskazówki — Explorer
 1. TWOJE PRAWA JAKO PODMIOTU DANYCH

Goodvalley podjął wszelkie niezbędne i adekwatne kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych i zapewnienia Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą.

Masz następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Goodvalley na Twój temat;
 • prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie, w tym uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • w pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych; co oznacza, że ​​na Twoje żądanie Goodvalley musi usunąć przechowywane dotyczące Ciebie dane osobowe;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania przez Goodvalley dotyczących Ciebie danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych, m.in. otrzymywania danych osobowych dotyczących Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile spełnione są określone wymagania;
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Goodvalley dotyczących Ciebie danych osobowych.
 1. ZŁOŻENIE REKLAMACJI

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Goodvalley, możesz skontaktować się z Goodvalley:

Vesterbrogade 4A

1620 Kopenhaga V

Numer telefonu: +45 7652 2000

Adres e-mail: info@goodvalley.com

Jeśli Twoja skarga nie zostanie rozwiązana przez Goodvalley w sposób zadowalający, możesz skontaktować się z Duńską Agencją Ochrony Danych pod adresem

Duńska Agencja Ochrony Danych (Datatilsynet)

Borgergade 28, 5

1300, Kobenhavn K

Numer telefonu: +45 33 19 32 00

Adres e-mail: dt@datatilsynet.dk

Strona internetowa: www.datatilsynet.dk

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności będzie aktualizowana na bieżąco oraz w razie konieczności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa. Polityka prywatności zawsze będzie zawierać informację o dacie wejścia w życie najnowszej wersji.

 1. OBOWIĄZUJĄCE DANE NAJNOWSZEJ AKTUALIZACJI POLITYKI PRYWATNOŚCI 26.02.2018