Początki idei

Pieczołowitość, z jaką Goodvalley poświęca się swojemu dziełu, leżąca u samych jej początków, jest gwarancją jakości. Kiedy w 1980 roku Tom Axelgaard zakwestionował wydajność dotychczasowych metod upraw, podchodząc krytycznie do ich wpływu na środowisko naturalne, zaczął tworzyć ideę, która przerodziła się w sprawdzony model zrównoważonych praktyk rolnych.

W ciągu kilku dekad model Goodvalley zakorzenił się w kilku krajach Europy, dowodząc tym samym słuszności swoich założeń opierających się na idei samowystarczalności i przyjaznego podejścia do środowiska naturalnego, które w efekcie przynoszą wysokiej jakości żywność i gwarantują jej bezpieczeństwo.

Divider
Timeline_1280x540 PL
Timeline_640x540 PL

1980

Pochodzenie z rolniczej rodziny i prowadzenie hodowli trzody chlewnej w Danii pozwoliło Tomowi zdobyć ogromne doświadczenie i znajomość praktyk rolnych oraz zmotywowało go do wypracowania takiego modelu pracy, który zapewniłby utrzymanie stałej, wysokiej jakości produktów i zrównoważony rozwój firmy. W czasie nasilenia importu i eksportu żywności w skali międzynarodowej, Tom z niepokojem obserwował rosnącą niewydolność rolnictwa i jego negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nie widział żadnej logiki w imporcie zboża przewożonego statkami i eksporcie świń z powrotem do krajów, skąd pochodziło zboże i z których przybywali pracownicy.

 

1992

Zaciekawiony metodami hodowli świń poza Danią, Tom udał się na Ukrainę, gdzie zwiedził dużo gospodarstw i zapoznał się z ich praktykami. Następnie, korzystając ze zdobytego doświadczenia, mógł wzbogacić swoją praktykę produkcyjną, podnieść jej jakość i zapewnić jej równoważny rozwój.

 

1993

Po doświadczeniach na Ukrainie, Tom pragnął iść dalej. Postanowił zaprosić grupę zdolnych i nowatorskich rolników z Danii na wycieczkę do Polski. Pokazał im kilka tutejszych państwowych gospodarstw oraz wyjaśnił własną wizję zakorzenienia duńskich metod i technologii rolniczych w Polsce. Po zaledwie paru dniach, grupa była już zdecydowana na dzielenie się wiedzą i zainwestowanie we wspólny projekt. Tak rozpoczęła się wieloletnia współpraca Toma i duńskich inwestorów, zbudowana na solidnych fundamentach duńskich praktyk stosowanych w Goodvalley.

1994

Dzięki wiedzy, funduszom i wsparciu Tom zakupił pierwsze gospodarstwo w Polsce, z infrastrukturą położoną w centrum pola uprawnego, co miało na celu ograniczenie transportu paszy. Wizja Toma zakłada zintegrowanie wszystkich najważniejszych zadań w jednym miejscu, aby zwiększyć wydajność i zminimalizować wpływ na środowisko. 

2000

Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zintegrowanego modelu zrównoważonego rolnictwa i w 2000 roku nabyliśmy pierwszy polski zakład produkcji żywności, gdzie przetwarzamy własne, wysokiej jakości mięso.

 

2004

Rozszerzyliśmy naszą przyjazną środowisku wizję na Ukrainę.

 

2005

Otworzyliśmy naszą pierwszą w Polsce biogazownię, wcielając w ten sposób w życie nasz model zintegrowanego i w pełni zrównoważonego rolnictwa. Dzięki własnej biogazowni, powiązanej z naszą produkcją, jesteśmy w stanie generować zieloną energię z obornika i odpadów roślinnych. Umożliwia nam to przybliżenie się do naszego celu neutralności pod względem emisji CO2 we wszystkich obszarach naszej produkcji.

 

2011

Nasz unikalny model upraw, wdrożony w postaci samowystarczalnej, zrównoważonej produkcji w Polsce, przenieśliśmy do innych krajów Europy Wschodniej. W 2011 roku wybudowaliśmy biogazownię na Ukrainie.

 

2013

W 2013 roku założyliśmy nasze pierwsze gospodarstwo w Rosji.

 

2014

Nasz zrównoważony model rolnictwa spotkał się z międzynarodowym uznaniem. Zostaliśmy nagrodzeni jako pionierzy produkcji żywności realizowanej w sposób przyjazny dla klimatu i neutralnej pod względem emisji CO2 na gali „Transformational Business Award”, organizowanej przez Financial Times i Bank Światowy.

 

2016

Przyjazny klimatowi, zrównoważony model produkcji leży u podstaw wszystkiego, co robimy. Następnym naturalnym krokiem jest ucieleśnienie naszej ambicji w każdy możliwy sposób w naszych wysokiej jakości produktach. W 2016 roku wprowadziliśmy na rynek pierwsze wyroby z wieprzowiny, wyprodukowane ze świń hodowanych przez nas bez użycia antybiotyków i karmionych paszami niezawierającymi produktów zmodyfikowanych genetycznie.

 

+2018

Kontynuujemy wizję Toma skoncentrowaną na trosce o lepsze jutro i na zrównoważonym rolnictwie. Staramy się o realizację naszego modelu w każdym obszarze działalności Goodvalley. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepsza naturalna praktyka, którą należy wdrażać dla dobra przyszłości.

Goodvalley wykorzystuje pliki cookie, aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej. Korzystanie z tej strony oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookie na stronie Goodvalley. W każdej chwili można zmienić ustawienia ich obsługi. Dowiedz się więcej.