Rolnictwo przyjazne klimatowi

Prowadzimy rolnictwo w sposób przyjazny klimatowi, ograniczając emisję
gazów cieplarnianych na każdym etapie produkcji.
Zobacz, jak to robimy.

Ograniczenie transportu

Wszystkie nasze zwierzęta rodzą się i chowają w Polsce, a nasze obiekty zlokalizowane są w niedalekich odległościach – głównie w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, dzięki czemu maksymalnie ograniczamy transport, a co za tym idzie emisje gazów cieplarnianych z nim związane. Taka idea przyświeca nam również na polach, gdzie trasy maszyn rolniczych są optymalizowane za pomocą GPS.

Dbałość o glebę

Zapobiegamy degradacji gleby poprzez urozmaicony płodozmian. Stale podnosimy też jej jakość, dzięki nawożeniu masą pofermentacyjną, tylko tam gdzie jest to potrzebne – zawsze prosto do ziemi, żeby nie powodować dodatkowych emisji gazów cieplarnianych. To pozwala również na podniesienie jej wodochłonności, a w konsekwencji prowadzi to do zmniejszenia zużycia wody.

Uprawę gleby ograniczamy do niezbędnego minimum i nie stosujemy uprawy orkowej, dzięki czemu nie uwalniamy do atmosfery tlenku azotu, który należy do gazów cieplarnianych.

Bioróżnorodność

Zachowanie bioróżnorodności ma zasadniczy wpływ na klimat, dlatego w Goodvalley dbamy o to, aby nasze uprawy nie wpływały negatywnie na florę i faunę sąsiadującą z naszymi polami. W tym celu utrzymujemy zazielenienia śród polne, czyli naturalne ekosystemy.

Precyzyjne rolnictwo

Jednym z czynników, który pozwala nam na to, że nasze emisje są o połowę niższe niż średnie emisje firm rolniczych w Europie, jest precyzja. Pozwala nam to nie tylko ograniczyć transport, ale również wykorzystanie zasobów.

W precyzyjnych działaniach pomagają nam nowe technologie – nieustannie zbieramy dane z naszych pól, poprzez zastosowanie dronów oraz badanie gleby na zawartość składników mineralnych, aby dokładnie wiedzieć, w którym miejscu potrzebne jest zastosowanie nawozu.

Opakowania z
recyklingu

Nasze produkty pakujemy w tacki pochodzące z recyklingu. To rozwiązanie pozwala nam nie przyczyniać się do zwiększania produkcji plastiku pierwotnego, a przetwarzać to, co już zostało wcześniej wytworzone, przy okazji obniżając nasz wpływ na klimat – opakowania z recyklingu powodują niższe emisje gazów cieplarnianych.

Zielona energia

W 2005 roku otworzyliśmy naszą pierwszą w Polsce biogazownię, wcielając w ten sposób w życie nasz model zintegrowanego i w pełni zrównoważonego rolnictwa. Dzięki własnej biogazowni, powiązanej z naszą produkcją, jesteśmy w stanie generować zieloną energię z obornika i odpadów roślinnych.

Obecnie posiadamy już 8 biogazowni, które są ulokowane w pobliżu naszych ferm na terenach województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Wytwarzana w nich zielona energia zasila nasze obiekty, a ciepło, które powstaje oprócz naszych budynków ogrzewa również okoliczne miejscowości.

Goodvalley uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our site, we assume that you are happy to receive all cookies on the Goodvalley website. However, if you want, you can change your cookie settings at any time. Find out more.

Przygotowujemy nasze pasze

W Goodvalley mamy nasze własne wytwórnie pasz, w których przygotowujemy pasze dla naszych świń. W ten sposób mamy pewność, że nasze mieszanki paszowe zawierają wszystkie naturalne składniki, które są potrzebne do utrzymania zdrowia naszych świń. 

Produkujemy nasze mięso

Nasze wyroby zawsze produkowane są bez dodatku konserwantów. Dzięki kontroli każdego etapu produkcji, możemy brać całkowitą odpowiedzialność za jakość naszego mięsa. 

Uprawiamy własne zboża

W goodvalley posiadamy 36.500 hektarów pól. Uprawiamy nasze zboża przy użyciu odgazowanego obornika z naszych biogazowni, w ten sposób dbamy o nasze plony dbając o środowisko. Na naszych polach uprawiamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, żyto, słonecznik i soję. 

Hodujemy własne zwierzęta

W Goodvalley nasze świnie hodowane są bez użycia antybiotyków. Nasze standardy w zakresie dobrostanu zwierząt przewyższają standardy zapisane w aktach prawnych EU. Zawsze dbamy o to, aby nasze świnie miały odpowiednią przestrzeń i dostęp do zabawek oraz naszych pracowników, którzy dbają o nie na każdym etapie ich rozwoju. Na naszych fermach hodujemy świnie rasy Landrace i Yorshire zmieszanej z Duroc.

Produkujemy własną energię

W naszych biogazowniach wykorzystujemy produkty uboczne ze wszystkich etapów produkcji. W ten sposób wytwarzamy ciepło i energię dla naszych ferm, a odgazowane minerały wykorzystujemy jako cenny nawóz na naszych polach. Ten proces sprawia, że nasza produkcja jest przyjazna dla klimatu. 

Zbieramy własne plony

Ważne jest dla nas to, że sami uprawiamy nasze pola. W ten sposób możemy kontrolować cały proces uprawy zbóż, a dzięki nowoczesnym technologiom i wyposażeniu, nasze maszyny są mniej inwazyjne i mniej szkodliwe dla środowiska.