Strategia antykorupcyjna

16. GRUDNIA

Strategia antykorupcyjna

W październiku Goodvalley zostało członkiem UNIC – Ogólnoukraińskiej Sieci Uczciwości i Zgodności (Ukrainian Network of Integrity and Compliance). Organizacja ta została powołana 19 maja 2017 r. przez  Radę Rzecznika Praw Przedsiębiorców przy wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Celem organizacji jest promowanie idei prowadzenia działalności w sposób etyczny i odpowiedzialny. Przedsiębiorstwa-członkowie zobowiązują się wspierać zasadę dobrej reputacji biznesowej oraz podnosić standardy uczciwości.

W Goodvalley wyznajemy zasadę prowadzenia działalności w należyty sposób – niezależnie od lokalizacji. Jesteśmy dumni z naszych pracowników, którzy codziennie walczą w imię dobra, mimo, że nasz sposób działania nie należy do najłatwiejszych ani do najszybszych.

Jednak wspólnymi siłami możemy dać dobry przykład i promować otwartość i uczciwość – nasze dwie kluczowe wartości.

Goodvalley uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use our site, we assume that you are happy to receive all cookies on the Goodvalley website. However, if you want, you can change your cookie settings at any time. Find out more.

Przygotowujemy nasze pasze

W Goodvalley mamy nasze własne wytwórnie pasz, w których przygotowujemy pasze dla naszych świń. W ten sposób mamy pewność, że nasze mieszanki paszowe zawierają wszystkie naturalne składniki, które są potrzebne do utrzymania zdrowia naszych świń. 

Produkujemy nasze mięso

Nasze wyroby zawsze produkowane są bez dodatku konserwantów. Dzięki kontroli każdego etapu produkcji, możemy brać całkowitą odpowiedzialność za jakość naszego mięsa. 

Uprawiamy własne zboża

W goodvalley posiadamy 36.500 hektarów pól. Uprawiamy nasze zboża przy użyciu odgazowanego obornika z naszych biogazowni, w ten sposób dbamy o nasze plony dbając o środowisko. Na naszych polach uprawiamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, żyto, słonecznik i soję. 

Hodujemy własne zwierzęta

W Goodvalley nasze świnie hodowane są bez użycia antybiotyków. Nasze standardy w zakresie dobrostanu zwierząt przewyższają standardy zapisane w aktach prawnych EU. Zawsze dbamy o to, aby nasze świnie miały odpowiednią przestrzeń i dostęp do zabawek oraz naszych pracowników, którzy dbają o nie na każdym etapie ich rozwoju. Na naszych fermach hodujemy świnie rasy Landrace i Yorshire zmieszanej z Duroc.

Produkujemy własną energię

W naszych biogazowniach wykorzystujemy produkty uboczne ze wszystkich etapów produkcji. W ten sposób wytwarzamy ciepło i energię dla naszych ferm, a odgazowane minerały wykorzystujemy jako cenny nawóz na naszych polach. Ten proces sprawia, że nasza produkcja jest przyjazna dla klimatu. 

Zbieramy własne plony

Ważne jest dla nas to, że sami uprawiamy nasze pola. W ten sposób możemy kontrolować cały proces uprawy zbóż, a dzięki nowoczesnym technologiom i wyposażeniu, nasze maszyny są mniej inwazyjne i mniej szkodliwe dla środowiska.